Program 2015/2016

W Roku Przedszkolnym 2016/2017 nasze Przedszkole będzie pracować zgodnie z Programem Tropiciele. Jest to cykl WSiP do pracy z Przedszkolakami zapewniający świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania. To także nowa jakość w wychowaniu przedszkolnym: za pomocą fascynujących zabaw, które angażują ciało i zmysły, ćwiczymy spostrzegawczość, skupienie, słuch i mowę. Przedszkolaki już od najmłodszych lat przygotowują się do pisania i czytania, a wyjątkowy program wychowawczy wzmacnia ich odporność psychiczną i pomaga w integracji z grupą. Program zawiera wskazówki by proces dydaktyczno – wychowawczy był łagodny i przyjemny dla dziecka i jego opiekunów. Program zakłada wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.

Projekt stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Plan integruje różnorodne zajęcia i aktywności, umożliwia rozwój umiejętności konstruktorskich, które są tak cenne dla Przedszkolaka ze względu na innowację dydaktyczną.

Program w znacznej mierze zwraca szczególną uwagę na zajęcia i zabawy dowolne wyzwalające własną inicjatywę dziecka, dzięki której wzmacniana jest ciekawość poznawcza, a także inspiruje do aktywnego poznawania świata.

Nauczyciele wykorzystujący ten program muszą patrzeć na swoich wychowanków zawsze pozytywnie i zawsze przez pryzmat zdolności. Zawartość programu jest zgodna z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17).

W ciągu roku przedszkolnego będziemy korzystać z autorskich programów:

prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska „Dziecięca matematyka”

dr J. Majchrzak „Nazywanie świata – metoda odimienna nauki czytania”

Marta Bogdanowicz „Metoda Dobrego Startu”