Patronat naukowy z APS

Wspaniałym wyróżnieniem dla Domku Przedszkolaka jest porozumienie o współpracy zawarte w lipcu 2015r. z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Nauczyciele i terapeuci z naszej placówki ściśle współpracują z kadrą naukową w zakresie wspierania, współtworzenia oraz monitorowania projektów i programów kształcenia studentów oraz dokształcania absolwentów. Studenci będą zdobywać wiedzę praktyczną pod okiem specjalistów z przedszkola. Nasza placówka bierze również udział w opiniowaniu programów kształcenia oraz w przyszłości może tworzyć wspólne zespoły badawcze. Patronat wyższej uczelni pozwala naszej placówce na dostęp do najnowszych badań i terapii, które sprawiają, że nasi wychowankowie uzyskują szybsze i trwalsze efekty pracy terapeutycznej. Kadra Domku Przedszkolaka może również w każdym momencie skorzystać z porady autorytetów naukowych i prowadzić terapię nawet najbardziej nietypowych zachowań u pacjentów.

Do tej pory braliśmy udział w dwóch międzynarodowych projektach. Nasza placówka prowadziła ewaluację programu „Play time, social time”, który ma na celu poprawę jakości interakcji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu. Drugi projekt pod nazwą „I can problem solve” ma na celu rozwój interakcji społecznych u przedszkolaków w zakresie konstruktywnego rozwiązywania problemów. Każde z dzieci biorące udział w programie uczyło się akceptowalnego społecznie wyrażania sprzeciwu i wyciąganiu wniosków z własnych błędów.

Udział w projektach realizowanych przez światowe autorytety w dziedzinie psychologii i pedagogiki pomaga nam w skutecznym prowadzeniu terapii dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w sposób całościowy i w uzyskiwaniu trwałych efektów terapeutycznych.