Opłaty na rok przedszkolny 2017/2018


Stawka żywieniowa za cały dzień wynosi 14 zł i obejmuje śniadanie, zupę, drugie danie oraz podwieczorek.

Wpisowe wynosi 500 zł.

Dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego nie wnoszą opłaty wpisowej.