Prowadząca: Samanta Stępak.

Język migany

Zajęcia z języka migowego mają na celu rozpowszechnianie idei integracji społecznej, pokonanie lęku przed kontaktami z osobami niesłyszącymi oraz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Profity płynące ze stosowania języka miganego z komunikacji ze słyszącymi dziećmi są ogromne:

pozwalają dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów w ciekawy sposób

to zabawa, w której dziecko nie musi umieć czytać, aby „ przeczytać „ , motywuje do samodzielnego wymyślania, pisania i czytania w głowie

nauka znaków daktylograficznych ( alfabet migowy ) sprzyja zapamiętywaniu znaków graficznych, liter ponieważ często swoim wyglądem znak przypomina faktyczną literę

jest alternatywnym sposobem komunikowania się


Ucząc dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniący się od nas samych, a poprzez naukę języka miganego umożliwienie mu sposobu komunikowania się z osobami z wadą słuchu, powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.