Prowadzący: Wychowawcy Domku Przedszkolaka

Dziecięca matematyka

Zajęcia z Dziecięcej Matematyki odbywają się w każdej grupie przedszkolnej.


Realizowany program daje dzieciom możliwość poznania pojęć matematycznych, a także rozwijanie dziecięcych uzdolnień matematycznych. Przygotowuje również przedszkolaków do późniejszych, szkolnych zmagań matematycznych.


Program edukacji matematycznej w placówce obejmuje następujące kręgi tematyczne:

ORIENTACJA PRZESTRZENNA - czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje

RYTMY traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupienia uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Jest to ważne przy nabywaniu umiejętności liczenia oraz dla zrozumienia sensu mierzenia

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI LICZENIA, A TAKŻE DODAWANIA I ODEJMOWANIA obejmuje proces począwszy do liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.

WSPOMAGANIE ROZWOJU OPERACYJNEGO ROZUMOWANIA. Celem jest tu dobre przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej

rozwijanie umiejętności MIERZENIA DŁUGOŚCI

KLASYFIKACJA , czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań

ODMIERZANIE płynów

INTUICJA GEOMETRYCZNA, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach dzieci

KONSTRUOWANIE gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolność do wysiłku umysłowego