Prowadząca: Katarzyna Cejmer

Z wykształcenia jestem polonistą i logopedą. Swoją praktykę zawodową zaczęłam w 2012 roku w poradni logopedycznej ABAK, gdzie działam do dziś. Praca z najmłodszymi daje mi dużo radości, uczy cierpliwości, kreatywności i pokory. Staram podążać się za zainteresowaniami moich pacjentów – chcę, żeby zajęcia były dla nich jak najciekawsze, a dzieci – zmotywowane do pracy.
Ciągle poszukuję nowych pomysłów i metod, uczestniczę w różnych kursach.
Jedną z moich pasji jest śpiew – od 2008 roku jestem członkiem Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej, gdzie odpowiadam za organizację warsztatów, prowadzę zajęcia ze śpiewu i dykcji.
Lubię koty.

Logopeda

Zajęcia logopedyczne są przeznaczone dla dzieci w różnym wieku w zależności od potrzeb.

Dzieci do 3 roku życia zazwyczaj objęte są programem profilaktyki logopedycznej.
Jej celem jest wykształcenie dobrych nawyków w zakresie fizjologii i sprawności mięśni artykulacyjnych , co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wad mowy w dalszym rozwoju.

U dzieci starszych logopeda zajmuje się głównie:

korekcją wad wymowy

poprawą nieprawidłowej wymowy

wywoływaniem głoski, która powinna się już pojawić, a nadal zastępowana jest inną, łatwiejszą


W trakcie zajęć, w zależności od potrzeb dziecka, usprawnia się pracę narządów artykulacyjnych , rozwija się umiejętność różnicowania słuchowego podobnie brzmiących głosek.

Zajęcia logopedyczne to czas poświęcony nie tylko usprawnianiu wymowy.
Zajęcia rozwijają także pamięć słuchową, motorykę małą, percepcję wzrokową i rozwój wiedzy ogólnej w oparciu o zainteresowania dziecka.

Ilość zajęć logopedycznych uzależniona jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.