Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia, które wpływają na profilaktykę oraz występujące już wady postawy. Głównym celem jest korekcja nieprawidłowych nawyków oraz kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. Ponadto ćwiczenia te wpływają na kształtowanie ogólnej siły mięśniowej, gibkości, szybkości oraz wytrzymałości. Ćwiczenia dostosowane są do wieku dzieci oraz ich możliwości fizycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw ruchowych, naśladownictwa ruchowego, opowieści ruchowej oraz torów przeszkód. Podczas zajęć wykorzystywane są różne przybory oraz przyrządy gimnastyczne, aby gimnastyka korekcyjna była atrakcyjna dla dzieci.

Głównym celem realizowanym podczas zajęć jest:

Działanie profilaktyczne

Korekcja wad postawy

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała

Wzmacnianie mięśni posturalnych


Rehabilitacja ruchowa / Fizjoterapia

Ćwiczenia kompleksowo dobierane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Rozpoczynają się wnikliwą diagnostyką. Indywidualne podejście do dziecka pozwala fizjoterapeucie na zastosowanie różnorodnych terapeutycznych metod specjalnych, charakteryzujących się wysoką skutecznością w usprawnianiu. Odpowiednie połączenie metod terapeutycznych z zabawą umożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii.

Zajęcia mogą dotyczyć zarówno profilaktyki wad postawy, korekcji wad postawy, zaburzeń napięcia mięśniowego, zaburzeń neurologicznych, problemem asymetrii ułożeniowej oraz zaburzeń rozwojowych.